Accessibility icon
05.09.2020

Projekt rekonstrukcije građevine u Zagrebačkoj ulici

Temeljem Sporazuma o financiranju uređenja i prenamjene objekta u Zagrebačkoj 10 u Rovinju, s ciljem prenamjene zgrade u više stambenih jedinica radi stambenog zbrinjavanja policijskih službenika Policijske postaje Rovinj, te osiguranja adekvatnog smještaja prostorija korisnika Društva osoba s invaliditetom grada Rovinja, u 2018. godini, pokrenut je postupak izrade projektne dokumentacije.

U tijeku je izrada projektne dokumentacije glavnog projekta za rekonstrukciju postojeće zgrade, koja je u završnoj fazi. Glavni projektant ovog projekta je ovlašteni arhitekti Goran Bašić, dipl. ing. arh., iz projektnog ureda Studio Bašić d.o.o. iz Pule.

Postojeća zgrada je zapušteni „Dom za stanovanje penzionera i invalida rata u Rovinju“, koja je izgrađena 1974. godine, čija tlocrtna površina iznosti 275 m2. Na čestici se nalazi i pomoćna građevina, garaža tlocrtne površine 53 m2.

Projektom je planirana rekonstrukcija postojeće osnovne građevine dogradnjom i prenamjenom u višestabenu građevinu sa ukupno četrnaest (14) stanova i jednim prostorom u prizemlju društvene namjene. Tako projektirana građevina će imati pet nadzemnih etaža: prizemlje, 3 kata i potkrovlje (P+3k+Ptk).  Ukupna neto površina građevine iznosi 930 m2, a ukupna bruto površina iznosi 1180 m2.

Projektom je planirana i izgradnja nove pomoćne građevine na mjestu postojećih garaža, sa spremištima za stanove i za Društvo osoba s invaliditetom.

U prizemlju zgrade, osim prostora za Društvo osoba s invaliditetom planirane su i zajedničke prostorije za stanare: praonica i spremište. Na prvom, drugom i trećem katu je planirano po četiri (4) stana, dok su na potkrovlju planirana dva (2) stana. Od ukupno četrnaest (14) stambenih jedinica, jedna stambena jedinica na prvom katu, će biti prilagođena osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Koso pomična platforma između prizemlja i prvog kata omogučava pristup stanu za osoba sa smanjenom pokretljivošću.

Ispred zgrade je planiran vanjski ograđeni prostor za rekreaciju korisnika Društva, koji će zelenilom biti vizualno odvojen od budućeg parkirališta sa 25 parkirališnih mjesta za zgradu. Sa stražnje strane zgrade osim pomoćne građevine sa spremištima, planiran je terapijski vrt za korisnike Društva.

Fotogalerija