Accessibility icon

Gradski promet

Zakonske odredbe

Promet u Gradu Rovinju-Rovigno pored Zakonskih propisa, posebno je utvrđen sljedećim odlukama i pravilnicima;

  • Odluka o uređenju prometa na užem području Grada Rovinja-Rovigno (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 5/15)
  • Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontroli parkiranja na javnim otvorenim parkiralištima gradu Rovinja-Rovigno (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 5/15, 3/16, 7/17)
  • Opći uvjeti o korištenju parkirališnog prostora na javnim otvorenim parkiralištima u gradu Rovinju-Rovigno (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 8/15)
  • Odluka o režimu prometovanja (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 2/06)
  • Pravilnik o režimu prometovanja ulicom Carera u Rovinju (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 3/08)
  • Pravilnik o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za ulaz u pješačku zonu –pročišćeni tekst (Sl.gl. grada Rovinja-Rovigno br. 9/14, 6/17)