Accessibility icon

Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca

Kontrola i suzbijanje populacije galeba klaukavca i procjena rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi na području grada Rovinja-Rovigno

Grad Rovinj-Rovigno već godinama sudjeluje u regionalnom projektu Kontrole i suzbijanja populacije galebova klaukavca i procjenu rizika prekomjerne populacije za zdravlje ljudi koji se provodi na zapadnoj obali Istre.

Nositelj projekta je Veterinarska bolnica Poreč d.o.o. a sukladno planu vrši se:

  • Lociranje i mapiranje gnijezda (avio-snimke, snimke dronom, prijave od građana, poduzetnika i institucija)
  • Postavljanje i sakupljanje lažnih jaja
  • Educiranje javnosti – letci, radio emisija
  • Hvatanje i prstenovanje galebova i uzimanje uzoraka za laboratorijske analize (deponij Lokva vidotto)
  • Izrada izvještaja o poduzetim mjerama

Pozivamo sve pravne i fizičke osobe, (čiji krovovi mogu postati potencijalna mjesta za savijanje gnijezda galebova) da u proljetnim mjesecima obrate pažnju na potencijalna mjesta (posebno gdje se poznato iz ranijih godina) i prijave nadležnoj Veterinarskoj bolnici Poreč d.o.o. potencijalna gnijezda na objektima.

Prijave se mogu obaviti na dežurni telefon 091/5216783 ili putem e-maila: info@veterinarska-bolnica-porec.com

Podsjećamo sve građane da kante za smeće i kontejnere uredno zatvaraju, i da ne ostavljaju otpad oko kanti. Posebno podsjećamo građane na području povijesne jezgre, da smeće iznose u vrećicama u za to propisano vrijeme, kako vrećice ne bi ostale preko noći na otvorenom.

Ovdje možete preuzeti informativne letke