Accessibility icon

Otvoreni podaci

Člankom 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15) utvrđeno je da su tijela javne vlasti obvezna objavljivati informacije kojima raspolažu na internetskim stranicama na lako pretraživ način i u strojno čitljivom obliku. Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na informacije za koje postoje ograničenja prava na pristup prema odredbama ovoga Zakona.

Člankom 28. Zakona utvrđeno je da su, u svrhu poticanja i olakšavanja ponovne uporabe informacija, tijela javne vlasti dužna na lako pretraživ način objaviti informacije dostupne za ponovnu uporabu, zajedno s metapodacima, u strojno čitljivom i otvorenom obliku, u skladu s otvorenim standardima.

Grad Rovinj-Rovigno želi potaknuti korištenje otvorenih podataka koji su postavljeni u strojno čitljivom obliku i služe za daljnje korištenje od strane građana i poduzetnika.

Korisnici mogu:

  • kopirati, objavljivati, distribuirati i javnosti priopćavati informacije,
  • prerađivati informacije,
  • iskoristiti informacije u komercijalne i nekomercijalne svrhe, kombinirajući ih s drugim informacijama i uvrštavajući ih u svoj proizvod,
  • uz obavezno navođenje izvora podataka.

Preuzimanjem informacija za daljnju uporabu, Korisnik prihvaća navedene uvjete korištenja. Bez obzira na svrhu ponovne uporabe informacija, Korisnik će s njima postupati u dobroj vjeri te nije dozvoljena zlouporaba preuzetih informacija.
Nije dozvoljeno korištenje informacija za primjenu ili objavu u svrhu kriminalnih, ilegalnih, rasističkih, diskriminirajućih, klevetničkih, seksističkih ili homofobnih aktivnosti.

Grad Rovinj-Rovigno nema obavezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi, niti ima obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe. Grad Rovinj-Rovigno ne može jamčiti kontinuiranu isporuku informacija i može mijenjati sadržaj ovih stranica bez prethodne najave.

 

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2021. g. s projekcijama 2022. i 2023.

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022.

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021.

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2018. s projekcijama za 2019. i 2020.

Proračun Grada Rovinja-Rovigno za 2017. s projekcijama za 2018. i 2019.

 

Popis korisnika donacija i sponzorstava u 2019.

 

Vrtići i škole čiji je osnivač Grad_Rovinj-Rovigno

 

Javne ustanove Grada Rovinja-Rovigno

 

Popis gradskih poduzeća Grada Rovinja-Rovigno

 

Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom (2019)

 

Planovi nabave 2012-2020

 

Registar ugovora o javnoj nabavi na dan 30. lipnja 2020.

 

Programi potpora