Accessibility icon

Korisni linkovi

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
Javni pozivi i natječaji
Trgovina – propisi i minimalno tehnički uvjeti
Agencija za investicije i konkurentnost
EU Programi i projekti
Natječaji
Zakon o poticanju ulaganja – vodič
Zakon o poticanju ulaganja i poticanju investicija i Zakon o unapređenju investicijskog okruženja – propisi

JRPI – Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture
e-Savjetovanja
e-Obrt
Obrtni registar RH
e-Poslovanje
Propisi – poduzetništvo
Propisi – obrtništvo
Kako registrirati obrt?

Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica

Ministarstvo turizma
Javni pozivi
Propisi
Kategorizacija

Hrvatska turistička zajednica
Potpore HTZ-a
Projekti HTZ-a
Sajmovi

Ministarstvo poljoprivrede
Program ruralnog razvoja
Poljoprivreda
Ribarstvo
Zemljište
POTPORE
Inspekcije
Turistička inspekcija
Inspekcije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – APPRRR

HGK – Hrvatska gospodarska komora
Županijska komora Pula
Analize i publikacije

HOK – Hrvatska obrtnička komora
Obrtnička komora Istarske županije
Vodič za poslovanje u obrtu
Propisi
Digitalno poslovanje obrtnika
Sajmovi

Gospodarstvo
Obrazovanje


Ostali korisni linkovi

HAMAG – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo
Potpore

Jamstva

HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Kreditiranje
Kreditiranje projektne dokumentacije
Mikrokreditiranje uz potporu EU

AZRRI – Agencija za ruralni razvoj istre
Razvojni programi
Gospodarski programi

Međunarodni programi
Otvoreni natječaji

HITRO.HR – Servis za ubrzanu komunikaciju građana i poslovnih subjekata s državnom upravom.

IDA – Istarska razvojna agencija
Kreditiranje
Edukacije
Poduzetnički inkubator – IZAZOV
Tehnološki inkubator
Klasteri

Istarska županija
Natječaji
Dokumenti
Projekti
Službene novine
Međunarodne aktivnosti
Upravni odjel za gospodarstvo
Upravni odjel za turizam
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo ribarstvo i vodoprivredu


Gradski propisi