Accessibility icon

Posebno zaštićena područja

SALINE – vrsta lagune u neposrednoj blizini Valalte, muljevitog tla, posebno zanimljive flore. Slana staništa i mjesto kamo navraćaju mnogobrojne raznolike ptice.

DVIJE SESTRICE – najveće gnjezdilište galebova na rovinjskom području. Dok je galebova bilo manje, ta su dva otoka – obrasla makijom i elementima gariga (oblik vegetacije niži od makije), bila rezervat za gnijezdenje galebova. Danas, ako želimo doživjeti galebove izbliza, čuti njihov zaglušujući kliktaj, promatrati mlade u pokušajima prvog leta – posjetiti ćemo otoke Dviju sestrica.