Accessibility icon

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja poslove određene zakonom, Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik grada Rovinja“ broj 7/10) i drugim propisima, kao i poslove po nalogu Gradskog vijeća i gradonačelnika.

Unutar Upravnog odjela ustrojavaju se odsjeci, kao unutarnje ustrojstvene jedinice:

  1. Odsjek za predškolstvo, školstvo, kulturu i tehničku kulturu: obavlja sve poslove vezane uz predlaganje, provođenje planova I programa u svrhu realizacije javnih potreba u ovim oblastima. Odsjek surađuje i prati rad ustanova kojima je grad Rovinj osnivač, a djeluju na području ovih djelatnosti.
  2. Odsjek za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo: obavlja sve poslove vezane uz predlaganje, provođenje planova i programa u sportu, socijalnoj skrbi, vatrogastvu, prati rad udruga koje se financiraju iz gradskog proračuna te potiče razvoj civilnog društva.

Popis donacija i sponzorstava

Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Edita Sošić Blažević Pročelnica 052/805-234 edita.sosic.blazevic@rovinj-rovigno.hr
2 Dragan Poropat Voditelj Odsjeka za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo 052/805-266 dragan.poropat@rovinj-rovigno.hr
3 Mihovil Modrić Viši stručni suradnik za pravne poslove, Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti 052/ 805-255 mihovil.modric@rovinj-rovigno.hr
4 Nasta Lambaša Stručna suradnica 052/805-253 nasta.lambasa@rovinj-rovigno.hr
5 Dean Cvitić Voditelj Odsjeka za predškolstvo, školstvo, kulturu i tehničku kulturu 052/805-251 dean.cvitic@rovinj-rovigno.hr
6 Patrizia Poretti Viša stručna suradnica 052/805-277 patrizia.poretti@rovinj-rovigno.hr
7 Sanja Radić Ostojić Referent u Odsjeku za sport, socijalnu skrb, vatrogastvo i civilno društvo 052/805-241 sanja.radic.ostojic@rovinj-rovigno.hr
8 Ines Krajčak Savjetnica za civilnu, protupožarnu zaštitu i sigurnost 052/805-266 ines.krajcak@rovinj-rovigno.hr