Accessibility icon

Kućni ljubimci

Provodeći nadzor sukladno odredbama Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama  (Sl.gl. Grada Rovinja-Rovigno br. 14/18) te Pravilnika  o lokacijama i uvjetima na javnim i zelenim površinama za rekreativno vođenje pasa bez povodca, plažama na kojima je moguće voditi pse na kupanje i parkovima za pse  (Službeni glasnik „Grada Rovinja-Rovigno“ br. 5/19) komunalni redari posebno nadziru:

 • vođenje kućnog ljubimca u zgrade javne namjene,
 • postavljanje oznake OPASAN PAS na vidljivom mjestu,
 • čišćenje okućnice ili okoliša zgrade koje onečisti pas,
 • borbe pasa ili trgovanje psima na javnim mjestima,
 • vođenje pasa bez povodca na mjestima gdje je to zabranjeno,
 • vođenje neupisanog i neoznačenog psa na javnim površinama,
 • vođenje psa protivno uvjetima propisanima Pravilnikom,
 • huškanje pasa na ljude i ometanje kretanja i sigurnosti ljudi na javnim površinama,
 • vođenje opasnog psa na javnu površinu bez povodca i brnjice,
 • vođenje lovačkog psa na javnu površinu bez povodca i brnjice,
 • čišćenje javne površine koju na bilo koji način onečisti ili uneredi pas,
 • ima li posjednik pasa vrećicu ili odgovarajući pribor za sakupljanje onečišćenja odnosno čišćenje javne površine koju onečisti kućni ljubimac,
 • držanje psa odnosno kućnog ljubimca bez osiguranog nadzora u osobnom automobilu,
 • vođenje psa na javno-prometnoj površini (sa ili bez povodca) prilikom vožnje biciklom ili drugim motornim vozilom,
 • držanje domaćih životinja u užem dijelu grada/naselja.

Komunalni redar nema nadležnosti veterinarske inspekcije koja:

 • kontrolira uvjete i način držanja kućnih ljubimaca, ukoliko komunalni redar procijeni da ne može samostalno utvrditi postoje li okolnosti koje upućuju na činjenicu da posjednik kućnog ljubimca nije osigurao uvjete za držanje kućnog ljubimca u skladu s njegovim potrebama u tom slučaju veterinarska inspekcija dužna je te okolnosti samostalno utvrditi i poduzeti odgovarajuće mjere, koje uključuju izricanje novčanih kazni, ali i zaštitne mjere oduzimanja kućnog ljubimca (koju ovlast komunalni redari nemaju),
 • utvrđuje kada se neki pas smatra opasnim i provodi postupke propisane Pravilnikom o opasnim psima te u suradnji s Policijom sudjeluje u postupcima po prijavama o napadima od strane pasa, bilo da su napali čovjeka ili drugu životinju,
 • vrši nadzor nad označavanjem pasa, mačaka i pitomih vretica, koji moraju biti upisani u Upisnik kućnih ljubimaca, kao i njihovim cijepljenjem,
 • vrši nadzor i kontrolu rada skloništa za životinje u pogledu smještaja, načina izgradnje, opreme i načina rada te poduzima prema njima odgovarajuće upravne mjere ili im izriče novčane kazne propisane Zakonom o zaštiti životinja.