Accessibility icon

Zakup poslovnih prostora

Grad Rovinj-Rovigno upravlja poslovnim prostorima u svojem vlasništvu sukladno zakonima Republike Hrvatske i Odluci o zakupu poslovnog prostora („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ br. 2/08, 7/08, 10/12 i 10/14).

Sve zainteresirane za poslovne prostore Grada Rovinja-Rovigno upućujemo da na adresu Grada Rovinja-Rovigno pošalju pismo namjere i prate sredstva javnog priopćavanja kako bi pravodobno bili obaviješteni o raspisanom natječaju za poslovni prostor u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno.

Natječaji se objavljuju u dnevnim listovima „Glas Istre“ i „La voce del popolo“, na oglasnoj ploči Grada Rovinja-Rovigno te na internet stranici Grada Rovinja-Rovigno.