Accessibility icon

Volonterstvo

U modernom društvu volonterski angažman potiče se i vrednuje kao jedan od ključnih pokretača razvoja socijalnog kapitala, a volonteri imaju neprocjenjivu ulogu u oblikovanju kohezivnog i stabilnog društvenog okruženja. Zemlje razvijene demokracije poznaju različite organizacije i institucije koje promoviraju i podržavaju dobrovoljni angažman građana za opće dobro.

U svijetu je volontiranje definirano na različite načine i ima različite dimenzije, ali se može slobodno reći kako je u svojoj najširoj definiciji ono neplaćeno, nekarijerističko, neprofitno, slobodno izabrano djelovanje koje se javlja u različitim oblicima. Volonteri doprinose provedbi politika Europske unije, kao što su politika socijalnog uključivanja i pomoći u razvoju.

Volonterstvo se može iskoristiti kao oruđe za poticanje aktivnog i odgovornog građanskog angažmana u Europskoj Uniji, što je ključno u ostvarivanju europskih ideala i vrijednosti kao što su demokracija, solidarnost i sudjelovanje u društvu.