Accessibility icon

Rok za dovršenje

Zakonom o gradnji („Narodne novine“ broj 153/1320/1739/19125/19) jasno je utvrđeno kako ovisno o skupini u koju je razvrstana, zgrada mora, u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice, biti dovršena u određenim rokovima.

  • zgrada 1. skupine (planirana Državnim prostornim planom) u roku od deset godina,
  • zgrada skupine (ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine) u roku od sedam godina,
  • zgrada skupine (građevine koje se prema Pravilniku mogu graditi bez građevinske dozvole) u roku od pet godina.

Dakle, zgrade se razvrstavaju s obzirom na zahtjevnost postupka a ne s obzirom na njihovu bruto razvijenu površinu. Rokovi dovršetka gradnje počinju teći od dana prijave početka građenja, a ne odnose se na zgrade koje su pojedinačno zaštićeno kulturno dobro. Izmjena i/ili dopuna građevinske dozvole nije od utjecaja na propisane rokove.