Accessibility icon

Znanost u Rovinju

Institut Ruđer Bošković
Giordana Paliage 5
Tel: 052/804-700
WWW: www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi/Centar-za-istrazivanje-mora

Centar za povijesna istraživanja Rovinj
Trg Matteotti 13
Tel: 052/811-133, 815-786
WWW: www.crsrv.org

Udruga tehničke kulture „Galileo Galilei“
WWW: www.utkgalileo.com