Nezaposlenost i zapošljavanje na području Grada Rovinja

Nezaposlenost na području Grada Rovinja

U dole navedenoj tablici prikazano je kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2014. do kraja prosinca 2018. godine.
Grafikon prikazuje nezaposlenost u Gradu Rovinju-Rovigno u 2017. do kraja prosinca 2018. godine.

Tablica br. 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2014. do XII/2018. g.

Godina Index
Mjesec 2018 2017. 2016. 2015. 2014. Index 18/17 Index 17/16 Index 16/15 Index 15/14
siječanj 586 669 748 865 985 87,6 89,4 86,5 87,8
veljača 595 699 770 912 1073 85,1 90,8 84,4 85,0
ožujak 463 568 619 790 910 81,5 91,8 78,3 86,8
travanj 263 313 395 526 555 84 73,2 75,1 94,7
svibanj 166 182 224 354 333 91,2 81,2 63,3 106,3
lipanj 144 149 196 304 261 96,6 76,0 64,5 116,5
srpanj 150 144 209 276 255 104,2 68,9 75,7 108,2
kolovoz 155 148 214 302 266 104,7 69,1 70,8 113,5
rujan 163 152 207 313 306 107,2 73,4 97,2 102,3
listopad 266 265 343 461 479 100,3 77,2 74,4 96,2
studeni 357 370 470 605 627 96,5 78,7 77,7 96,5
prosinac 404 426 531 630 723 94,8 80,2 84,3 87,1
Prosjeci 309 340 411 528 564 90,9 82,7 93,2 93,6

Izvor: Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove.

Grafikon br. 1.: Kretanje nezaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno u 2017. do XII/2018.g.

Izvor: Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove.

Zaposlenost na području Grada Rovinja

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, krajem prosinca 2018.g. u Gradu Rovinju-Rovigno je bilo zaposleno 7.354 osoba od kojih je kod pravnih osoba zaposleno 79%, kod fizičkih osoba 11,3%, kod obrtnika 7,3%, ostali 2,4%.

Tablica br. 2.: Kretanje zaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno od 2017. do XII/2018.g.

Godina Index
Mjesec 2018 2017. Index 18/17
siječanj 6.801 5.188 131,1
veljača 6.810 6.459 105,4
ožujak 7233 6.769 106,9
travanj 8205 7.782 105,4
svibanj 9012 8.460 106,5
lipanj 9382 8.951 104,8
srpanj 9569 9.186 104,2
kolovoz 9497 9.067 104,7
rujan 8.979 8.730 102,9
listopad 8.071 7.863 102,6
studeni 7.616 7.418 102,7
prosinac 7.354 7.182 102,4
Prosjeci 8.211 7.755 105,9

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Grafikon br. 2.: Kretanje zaposlenosti u Gradu Rovinju-Rovigno u 2017. do XII/2018.g.

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.

Izvješća o nezaposlenosti za 2018.

Izvješća o nezaposlenosti za 2017.