Accessibility icon

Gradski programi

 1. Mamografija
  Grad Rovinj-Rovigno financira mamografske preglede žena koje imaju prebivalište na području grada Rovinja-Rovigno od 40-te godine života. Sve žene koje pripadaju ovoj skupini, a nisu obuhvaćene nacionalnim programom potrebno je da se jave u radiološku ambulantu rovinjskog doma zdravlja radi prijave za pregled.
 2. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći
  Grad Rovinj-Rovigno sufinancira hitnu medicinsku pomoć iznad normativa određenih od strane HZZO-a vezano za ugovorene timove hitne medicinske pomoći. Za ovu svrhu se iz proračuna izdvaja 275.977,00 kuna.
 3. Financiranje dodatnog tima hitne medicinske službe
  Grad Rovinj-Rovigno financira rad hitne pomoći iznad standarda ugovorenog od strane Zavoda sa HZZO-om s kojim se ugovara zapošljavanje dodatnog tima T2 za područje ispostave Rovinj u sustavu medicinske sestara / tehničara i vozača u razdoblju od 15.6- do 15.9. za što se godišnje izdvaja 120.000 kuna.
 4. Zdravstvene mjere u školama i vrtićima
  Grad Rovinj-Rovigno provodi zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske  županije  program kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor u vrtićima i školama. Program javno-zdravstvenih mjera obuhvaća unapređenje prehrane i nadzor glede higijensko-sanitarnih uvjeta, epidemiološki izvid, uzimanje i analiza briseva čistoće u kuhinji, uzorkovanje i analiza obroka, izrada prijedloga jelovnika te davanje preporuka i kulinarskih savjeta.