Vijeća nacionalnih manjina

Na području Grada Rovinja–Rovigno pripadnici talijanske, albanske, bošnjačke i srpske manjine imaju organizirana svoja Vijeća temeljem izbora održanih dana 5. svibnja 2019. godine. U nastavku se nalaze informacije o konstituirajućim sjednicama za:

 • Vijeće talijanske nacionalne manjine,
 • Vijeće albanske nacionalne manjine,
 • Vijeće bošnjačke manjine i
 • Vijeće srpske nacionalne manjine.

Kontakti

 • Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  Trg-Piazza Campitelli 1, Rovinj-Rovigno
  Predsjednica: Gianfranca Šuran
 • Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  Fontica 6, Rovinj-Rovigno
  Predsjednik: Viktor Ramaja
 • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  Pekarska ulica 3, Rovinj-Rovigno
  Predsjednik: Aldin Omerović
 • Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Rovinja-Rovigno
  Matteottijev trg 2, Rovinj-Rovigno
  Predsjednik: Dobrivoje Stošič


Rezultati 2015.