Accessibility icon

Vijeća nacionalnih manjina

Na području  Grada Rovinj-Rovigno pripadnici talijanske, albanske, bošnjačke i srpske nacionalne manjine osnovali su svoja Vijeća. Prema rezultatima izbora održanih 5. svibnja 2019. godine.  U nastavku informacije o:

  • Vijeću talijanske nacionalne manjine,
  • Vijeću albanske nacionalne manjine,
  • Vijeću bošnjačke nacionalne manjine i
  • Vijeću srpske nacionalne manjine.

Kontakti:

  • Vijeće talijanske nacionalne manjine Grada Rovinj-Rovigno

Trg Campitelli 1, Rovinj-Rovigno
Predsjednica: Gianfranca Šuran

  • Vijeće albanske nacionalne manjine Grada Rovinj-Rovigno

Fontica 6, Rovinj-Rovigno
Predsjednik: Viktor Ramaja

  • Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Rovinj-Rovigno

Pekarska 3, Rovinj-Rovigno
Predsjednik: Aldin Omerović

  • Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Rovinj-Rovigno

Trg Matteotti 2, Rovinj-Rovigno
Predsjednik: Dobrivoje Stošić

Rezultati izbora 2019.