Accessibility icon

Ustanove socijalne skrbi

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula
Budicinova 23, Pula
tel. 052/223-594, 222-358
e-mail: info@dczr-veruda.hr
WWW: www.dczr-veruda.hr

Centar za socijalnu skrb Rovinj
Carera 21, Rovinj
Tel. 052/751-141,
Socijalni radnici: 052/ 383-508;
751-152;
751-151;
751-140.