COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →

Dodijeljene potpore

Redni broj.

Obrt/tvrtka

Vrsta potpore

Visina potpore u kunama

1. Claudia, frizerski salon, vl- Claudia S.S: Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabavka opreme

2.000,00

2. CRA – obrt za turizam,vl Ivan Ivetić Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabavka opreme

2.000,00

3. Discovery travel d.o.o., vl Ervin Laco Potpore novoosnovanom obrtu

2.522,53

4. Discovery travel d.o.o., vl Ervin Laco Subvencioniranje polaganja majstorskih ispita

1.397,62

5. „J&J“ obrt za turizam, turistička agencija, vl. Jasmin Huskić Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabava opreme

2.000,00

6. „Pašta mia zia“ obrt za proizvodnju tjestenine, vl. Ivano Kmet Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme

3.000,00

7. „Sedma nit“ j.d.o.o., vl. Srđana Anastasia Šverko Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete –

2.000,00

8. „Stipe“ obrt za ugradnju, popravak stolarije i namještaja; vl. Stipe Nikić Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme

5.000,00

9. „VAR-IN“ obrt za montažu metalnih proizvoda, vl. Tihomir Sinđić Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme

 

 

2.120,79

10. Virtus tehnologije d.o.o. Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabava opreme i sitnog inventara

 

2.000,00

11. „Veterinarska ambulanta Rovinj“ d.o.o., vl. Čedo Labura Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabava opreme

639,00

12. Progresso Consulting, obrt za poslovno savjetovanje, vl. Nela Medakov Blagić Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme

 

2.744,56

13. Elektros, zajednički obrt za elektroinstalacije, vl. Andrea i Alen Stojanović  

Potpore za polaganje majstorskih ispita

 

1.300,00

14. Tola gradnja, j.d.o.o. Potpore za novoosnovane tvrtke

2.828,85

15. Tena, uslužno trgovački obrt Potpore za  ulaganja u standarde kvalitete

1.464,53

16. Ventidue, d.o.o. Potpore za  ulaganja u standarde kvalitete

1.896,47

17. Elektros, zajednički obrt za elektroinstalacije, vl. Andrea i Alen Stojanović  

Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme

1.522,90

18. LOOK M, obrt za frizerske usluge, vl. Martina Hosnik Potpore za polaganje majstorskih ispita

1.468,00

19. LOOK M, obrt za frizerske usluge, vl. Martina Hosnik Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme

3.000,00

20. R.S. d.o.o. Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme

3.000,00

21. Zelengrad d.o.o. Potpore za smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne naknade za ulaganja na području poduzetničkih zona u gradu Rovinju – Rovigno

Komunalna naknada i doprinos umanjuju se temeljem Odluke, obzirom na veličinu ulaganja

22. Vero naše, d.o.o. Potpore novoosnovanom obrtu – nabavka opreme

3.000,00

                                      UKUPNO

46.905,25