Dodijeljene potpore

Redni broj. Obrt/tvrtka Vrsta potpore Visina potpore
1. „Studio D.P.“ d.o.o. – vl. Zoran Božić Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabavka informatičke opreme

1.860,71

2. „Avam internacional“ d.o.o. – Sandra Rušin Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabavka informatičke opreme i poslovnog softvera

5.000,00

3. „Veterinarska ambulanta Rovinj“ d.o.o., vl. Čedo Labura Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabava opreme

5.000,00

4. „Stella“ obrt za knjigovodstvo, vl. Đeni Debeljuh Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabava opreme

2.717,78

5. „C-M“ d.o.o., prerada i trgovina kave, vl. Ivo Uccio Miletić Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – informatička oprema

5.000,00

6. „Nobru“ obrt za ugostiteljstvo, vl. Mario Hrgović Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – ulaganje u poslovni program

1.000,00

7. „PROTERM“ obrt za instalacijske radove Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – ulaganje u opremu (alat)

2.692,47

8. „INTEGRAL“ obrt za knjigovodstvo, vl. Davorka Miletić Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – ulaganje u opremu

5.000,00

9. „MASTERCODE“ obrt za izradu ključeva i brava, vl. Željko Bajin Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – ulaganje u opremu (alati)

5.000,00

10. „ALFA“, knjigovodstveni obrt, vl. Bjelonjić Aleksandra Potpore novoosnovanom obrtu – ulaganje u program

5.000,00

11 „ORCA“ obrt za ugostiteljstvo, vl. Igor Hrvatin Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabavka opreme

5.000,00

12. „LILI“ obrt za ugostiteljstvo, vl. Ljiljana  Jelušić Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabavka informatičke opreme i poslovnog softvera

4.983,20

13. „REVIZIJE LIBER“ d.o.o., vl. Nino Modrušan Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – informatičke nabava opreme

3.704,12

14. „INGRID“, frizerski salon, vl. Ingrid Ban Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabava opreme

5.000,00

15. „C.R.A“ obrt za turizam i turistička agencija, vl. Ivan Ivetić Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – informatička oprema

4.456,57

16. „Sole Garden“ uslužni obrt, vl. Slobodan Jovanović Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – kupnja kosilice

2.569,12

17. „J&J“, obrt za ugostiteljstvo, turistička agencija, vl. Jasmin Huskić Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – ulaganje u softver i opremu

5.000,00

18. „STUDIO ROVIS“ obrt za uređenje interijera, vl. Alberta Nikolov Potpore novoosnovanom obrtu – ulaganje u informatičku opremu

2.494,50

19. „C.R.A“ obrt za turizam i turistička agencija, vl. Ivan Ivetić Potpore novoosnovanom obrtu – ulaganje u web

5.000,00

20. „AVANTI BC“ obrt za privatnu poduku, vl. Nirvana Kos Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabava opreme i sitnog inventara

3.060,08

21. „TENA“ uslužno trgovački obrt, vl. Tatjana Derežić Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – nabava opreme i softvera

5.000,00

22. „INTERIJER DIZAJN“ d.o.o., vl. Alen Peteh Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete – ulaganje u softver i opremu

2.955,95

23. „The Wall“ d.o.o., vl. Darko Pokrajac Potpore novoosnovanom obrtu – ulaganje u informatičku opremu

5.000,00

24. Ordinacija dr. Berkarić – odgovorna osoba Karlo Štoković Potpore novoosnovanom obrtu – ulaganje u opremu

5.000,00

25. „Etos“ obrt za ugostiteljstvo, vl. Saša Muškardin Potpore novoosnovanom obrtu – ulaganje u informatičku opremu i softver

2.505,50

UKUPNO

100.000,00

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI DODIJELJENE DO 12. LISTOPADA 2018. GODINE – 100.000,00 KN.