Accessibility icon

Podmirenje troškova prijevoza za učenike srednjih škola

Pravo na podmirenje troškova prijevoza ostvaruju redovni učenici srednjih škola, ako ispunjavaju jedan od ovih posebnih uvjeta:

  • da pohađaju srednju školu u Rovinju i za to koriste javni prijevoz ili
  • da pohađaju srednju školu izvan Rovinja ( na području Istarske županije) pod uvjetom da istovrsna srednja škola ne postoji u Rovinju.

Subvenciju prijevoza u 50% iznosu od cijene mjesečne vozne karte, odnosno cijene prijevoza ostvaruje svi  učenici koji za prijevoz od mjesta stanovanja do škole koriste javni prijevoz.

Ukoliko se iz drugih izvora financiranja (državni ili županijski proračun) osiguravaju novčana sredstva za podmirenje prijevoza učenika u 50% ili većem iznosu, iz sredstava proračuna grada Rovinja-Rovigno može se isplatiti razlika do pune cijene prijevoza uz uvjet da su sredstva planirana Proračunom.

Odluku o istome donosi za svaku školsku godinu izvršno tijelo.

Obrasci: