Accessibility icon

Autotaksi prijevoz

Provodeći nadzor sukladno odredbama Odluke o autotaksi prijevozu na području Grada Rovinja-Rovigno (Službeni glasnik br. 4/15), komunalni redari nadziru provedbu propisa za što su ovlašteni kazniti fizičku ili pravnu osobu koja:

 • obavlja autotaksi prijevoz bez dozvole,
 • ne vrati prethodno izdanu dozvolu nadležnom upravnom odjelu u roku,
 • obavlja autotaksi prijevoz sa područja Grada a nema sjedište/prebivalište na području Grada,
 • obavlja autotaksi prijevoz vozilom koje ne ispunjava uvjete,
 • za vrijeme obavljanja autotaksi prijevoza vozač autotaksi vozila u vozilu nema bilo koju od traženih isprava i dokaza propisane odlukom,
 • vozač autotaksi vozila nije uredno odjeven, nije uljudan prema putnicima, puši u autotaksi vozilu,
 • vozač autotaksi vozila na početku vožnje ne uključi taksimetar,
 • vozač autotaksi vozila ne izda uredan račun za obavljenu uslugu,
 • ne obilježi autotaksi vozilo na način i u roku propisan Odlukom,
 • autotaksi vozilo nije uredno obojeno,
 • autotaksi prijevoznik na autotaksi vozilu ističe reklamne poruke i oglase,
 • autotaksi vozilo na stajalištu vozila ne stoji prema redoslijedu dolaska,
 • vozač autotaksi vozila naplati uslugu koja nije u skladu sa ovjerenim cjenikom i Odlukom,
 • autotaksi prijevoznik ne dostavi ovjereno izvješće u roku,
 • autotaksi prijevoz obavlja vozač koji nema propisano uvjerenje o položenom ispitu.