Accessibility icon

Prometno redarstvo Grada Rovinj-Rovigno

U cilju poboljšanja i daljnjeg unaprjeđenja prometne usluge u gradu Rovinju-Rovigno te održavanja imidža turističkog grada osnovana je služba PROMETNOG REDARSTVA čiji je zadatak kontrola i upravljanje prometom na području grada.

Na lokalnu upravu se, prema Pravilniku o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom, nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika prenose poslovi:

 • nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila,
 • upravljanja prometom na raskrižjima.

NADLEŽNOSTI PROMETNOG REDARSTVA

 • nadzirati zaustavljena i parkirana vozila
 • upravljati prometom u raskrižju
 • izdavati novčane kazne
 • izdavati obavezne prekršajne naloge
 • izdavati naredbe za premještaj nepropisno parkiranog ili zaustavljenog vozila

PROMETNO REDARSTVO NIJE NADLEŽNO ZA

 • parkiranje i zaustavljanje na privatnim površinama (dvorišta i sl.)
 • vožnju kojom se prekoračuje dozvoljena brzina
 • kontrolu dozvola vozača
 • kontrolu pojasa
 • kontrolu tehničkih uvjeta za vozilo
 • ostalo za što su nadležne ostale institucije (policija i sl)

NOVČANE KAZNE I OBAVEZNI PREKRŠAJNI NALOZI

Novčane kazne sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama kreću se u rasponu od 300,00 do 700,00 kuna.

Skladno odredbama čl. 245 Prekršajnog zakona (“Narodne novine“, broj: 107/0739/13157/13110/1570/17 i 118/18) plaćanje kazni je uređeno na način da je omogućeno da se novčana kazna može naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja u visini polovice točno određenog iznosa novčane kazne, čime se smatra da je novčana kazna u cjelini plaćena te se protiv počinitelja prekršaja neće voditi prekršajni postupak, izrečena kazna se ne unosi u prekršajnu evidenciju, a počinitelj prekršaja se ne smatra osobom osuđenom za prekršaj.
Smatra se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije u trenutku kada je zatečen na mjestu počinjenja prekršaja u mogućnosti platiti novčanu kaznu, a istu plati u roku od tri dana te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj.
Također se smatra da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako počinitelj prekršaja nije utvrđen u trenutku počinjenja prekršaja ili nije zatečen na mjestu počinjenja prekršaja, a novčanu kaznu plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj.
Ukoliko se novčana kazna u polovičnom iznosu ne naplati od počinitelja prekršaja na mjestu počinjenja prekršaja, protiv njega se izdaje obvezni prekršajni nalog, uz upozorenje da, ako u roku koji mu je određen za plaćanje novčane kazne uplati dvije trećine (2/3) izrečene novčane kazne, smatrat će se da je novčana kazna u cjelini plaćena.
Troškovi postupka izdavanja obaveznog prekršajnog naloga utvrđuju se u paušalnom iznosu od 100,00 kn koje je počinitelj dužan platiti za svaki izdani obavezni prekršajni nalog (troškovi postupka moraju se platiti u punom iznosu).

Kontakti:
Voditelj:
Elvis Prenc
Tel. 052/805-223
e-mail: elvis.prenc@rovinj-rovigno.hr

Prometni redari:
Roberto Sapač – 099 6976 374
Marko Višković – 099 6976 360

Telefon: 052/805-220
e-mail: prometno.redarstvo@rovinj-rovigno.hr