Accessibility icon

Pravo na korištenje organiziranog prijevoza radi odlaska u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula i Školu za odgoj i obrazovanje Pula

Pravo na korištenje organiziranog prijevoza za odlazak u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula i Školu za odgoj i obrazovanje Pula imaju djeca koja koriste usluge boravka u tim ustanovama.
Ukoliko nisu u mogućnosti koristiti organizirani prijevoz, a prijevozni troškovi nisu osigurani po nekoj drugoj osnovi, imaju pravo na isplatu pomoći u iznosu od 80,00 kuna za svaki dan boravka u tim ustanovama.

Korisnik pomoći dužan je uz zahtjev priložiti potvrdu o pohađanju ustanove.
Sredstva se isplaćuju prema podacima o prisutnosti dobivenim od ustanova.

Obrasci: