Accessibility icon

Priključak na sustav opskrbe pitkom vodom

Na području grada Rovinja-Rovigno investitor ili vlasnik građevine dužni su priključiti građevinu na sustav opskrbe pitkom vodom, kada je takav sustav izgrađen u naselju u kojem se nalazi građevina, te kada su osigurani uvjeti za priključenje na taj sustav.

Odlukom o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav opskrbe pitkom vodom grada Rovinja-Rovigno („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 9/11, 10/13 i 10/22) utvrđeni su uvjeti za priključenje, a posebno:

  • obveza priključenja,
  • postupak priključenja,
  • vrste priključaka,
  • uvjeti priključenja,
  • rokovi priključenja,
  • financiranje gradnje sustava opskrbe pitkom vodom od strane budućih korisnika
  • nadzor
  • prekršajne odredbe.

Zahtjev za priključenje podnosi se isporučitelju vodne usluge vodoopskrbe odnosno trgovačkom društvu Istarski vodovod d.o.o., za proizvodnju i distribuciju vode, Poslovna jedinica Rovinj, Stjepana Radića br. 7, 52210 Rovinj.

Informacije o općim tehnički uvjetima priključenja na sustav opskrbe pitkom vodom možete potražiti na web stranicama isporučitelja usluge javne vodoopskrbe Istarskog Vodovoda d.o.o. Buzet – www.ivb.hr