Accessibility icon

Autotaksi prijevoz na području grada Rovinja-Rovigno

AUTOTAKSI PRIJEVOZ NA PODRUČJU GRADA ROVINJA-ROVIGNO

Obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno, regulirano je Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN RH br. 41/18, 98/19, 30/21, 89/21) i Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN RH br. 50/2018, 56/2019, 107/2020, 127/2021, 147/2021).

Za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno, potrebno je ishoditi dozvolu pri nadležnom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju.

Obrazac za podnošenje zahtjeva za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno.

Naknada za izdavanje dozvole, plaća se sukladno Odluci o visini naknade za izdavanje dozvole za obavljanje autotaksi prijevoza (SGGR br. 7/18), ista se utvrđuje u visini jedne desetine prosječne mjesečne isplaćene netoplaće u pravnim osobama u gradu Rovinju-Rovigno, za posljednji mjesec za koji su objavljeni podaci, a koji prethodi podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole.

Sukladno čl. 47.st.8. Zakona naknada za izdavanje dozvole naplaćuje se ovisno o najvećem broju vozila kojima se planira obavljati autotaksi prijevoz putnika, i to tako da se za jedno do dva vozila naplaćuje iznos kao za jednu dozvolu, za tri do deset vozila naplaćuje se iznos kao za šest dozvola, za 11 do 50 vozila naplaćuje se iznos kao za 30 dozvola, za 51 do 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 70 dozvola, a za više od 100 vozila naplaćuje se iznos kao za 100 dozvola.

Ukoliko se uslijed promjene, broj vozila kojima se obavlja autotaksi prijevoz iz stavka 47.st.7. Zakona naknadno poveća, tako da se promijenio cjenovni razred iz stavka 47. stavka 8. Zakona, prijevoznik će na poziv izdavatelja dozvole platiti razliku između prethodno plaćenog iznosa i iznosa koji treba platiti prema cjenovnom razredu u kojemu sada planira obavljati autotaksi prijevoz putnika. 

U slučaju svake promjene vozila autotaksi prijevoznik dužan je promjenu u evidenciji dostaviti izdavatelju dozvole odnosno nadležnom Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju u elektroničkom obliku na adrese e-pošte: pisarnica@rovinj-rovigno.hr i sandra.radovan@rovinj-rovigno.hr .

Pregled izdanih dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području grada Rovinja-Rovigno:

Broj dozvole Ime prezime/naziv ROK VAŽENJA DOZVOLE BROJ TAKSI VOZILA
001 Atila Fazekaš, Obrt “TAXI PETER” do 18. siječnja 2024. godine 1
002 Krančić Mirko, vl. obrta za prijevoz putnika i robe “M.M” do 15. veljače 2024. godine 1
003 Mirko Božinović, Obrt “AUTOTAKSI OBRT” do 15. siječnja 2024. godine 1
004 Mladen Grizila, Obrt “AUTOTAKSI OBRT I STOLARIJA” do 18. siječnja 2024. godine 1
005 Šime Božinović, Obrt “ŠIME” do 17. siječnja 2024. godine 2
006 Peteh Marino, Obrt “GALO – TRANSPORTI” do 18. siječnja 2024. godine 2
007 Mladen Pinezić, Obrt “AUTOTAKSI OBRT”  do 16. siječnja 2024. godine 1
009 Alen Buršić, Obrt “MIRO” do 21. siječnja 2024. godine 1
010 Ivona Damjan, Obrt “MARIO DAMJAN” do 8. veljače 2024. godine 1
011 Bodgan Modrušan, Obrt “TAKSI BOGDAN” do 22. siječnja 2024. godine 1
012 Vladimir Žagar, Obrt “MIR” do 21. siječnja 2024. godine 1
013 Antun Čuvardić, Obrt za prijevoz “TONY TRAVEL” do 04. veljače 2024. godine 1
014 Dalibor Matošević, Obrt “FLASH” do 6. veljače 2024. godine 1
016 Emir Zahirović, Obrt “AUTOTAKSI OBRT” do 09. travnja 2024. godine 1
017 Vellico Roberto, Obrt “VELLICO” do 21. ožujka 2026. godine 2
025 MACHIAVELLI d.o.o. do 27. ožujka 2025. godine 1
026 LINEA ARGENTUM j.d.o.o. do 12. ožujka 2028. godine 1
028 KATIĆ d.o.o. do 23. lipnja 2024. godine 2
033 Emanuel Šestan, vl. obrta za cestovni prijevoz “EMANUEL TRANSPORTI” do 22. kolovoza 2027. godine 1
035 Silvio Milotić, vl. Obrta “BESSA” do 29. lipnja 2028. godine 1
036 ČEKIĆ DENIS vl. obrta DRIVE ROYAL do 15.travnja 2027. godine 1
039 INDE d.o.o. do 31. srpnja 2028. godine 2
041 AQUA POOL  d.o.o. do 07. prosinca 2023. godine 5
042 Grdić Robi, vl. Obrta za taksi prijevoz “TAXI ENN” do 19. ožujka 2024. godine 1
044 Lovrenčić Radovan, vl. Obrta “TAXI-JEDINICA” do 20. listopada 2023. godine 1
045 LIPOVAC PRIJEVOZ j.d.o.o. do 19. travnja 2024. godine 1
046 Savić Miren, vl. Obrta BONSAI PROPERTIES do. 23 .travnja 2024. godine 2
047 SEVEN HILLS d.o.o. do 13. svibnja 2024. godine 1
048 CONNECTO MARE d.o.o. do 27. svibnja 2024. godine 1
049 Bem Denis, vl. Obrta “DENIS” do 05. lipnja 2024. godine 1
050 FELIX WAY d.o.o. do 05. lipnja 2024. godine 1
052 Urban ride 202 j.d.o.o. od 11. lipnja 2024. godine. 1
054 HORTULUS d.o.o. do 14. lipnja 2024. godine 1
055 MATE MOTAR j.d.o.o. do 08. srpnja 2024. godine 1
056 AUTO BENUSSI d.o.o. do 9. kolovoza 2024. godine 1
057 Čuvardić Vladimir, vl. obrta za prijevoz “TONY TRAVEL” do 13. prosinca 2024. godine 1
058 AUTO 10001 j.d.o.o. do 19. prosinca 2024. godine 1
061 Filić Pavao, Vl. Obrta J&A do 25. lipnja 2025. godine 1
062 WISINTIN d.o.o. do 06. srpnja 2025. godine 2
063 Djedović Lovro, vl. LOVRO, obrt za iskope i zemljane radove do 06. srpnja 2025. godine 1
064 Bjelić Miroslav, vl. TAXI MIRKO POREČ, obrt za prijevoz putnika do 20. kolovoza 2025. godine 1
065 EX NOVO d.o.o. Rovinj do 11. kolovoza 2025. godine 1
066 RB VULKANIZACIJA j.d.o.o. do 16. ožujka 2026. godine 1
067 KNEŽEVIĆ SLAVKO, vl. Obrta za turizam ISTRA TRANSFER do 19. ožujka 2026. godine 1
068 ISTRA AKCIJA d.o.o. Pula do 15. travnja 2026. godine 1
069 NIŠAVIĆ SAŠA, vl. Obrta TAXI 69 do 28. lipnja 2026. godine 2
070 KINGS AGRAM j.d.o.o., Samobor do 20. svibnja 2026. godine 2
071 PARTNER RENT A CAR d.o.o., Zagreb do 14. rujna 2026. godine 1
072 ALEX & MILE j.d.o.o., Viškovo do 29. lipnja 2026. godine 1
073 “FIUME EXPRESS” d.o.o. do 21. siječnja 2027. godine 1
074 Dunja Žbulj, vl. obrta za vještačenje, procjene i usluge u prometu VIP” do 12. travnja 2027. godine 4
075 KRANČIĆ MASSIMO, vl. obrta za cestovni prijevoz “VLM GROPU” do 25. travnja 2027. godine 1
076 NIŠAVIĆ BOJO, vl. obrta za autotaksi prijevoz B.S.D. do 11. svibnja 2027. godine 1
077 MATIJEVIĆ TIHANA, vl obrta za autotaksi prijevoz “ROVINJ TRANSFERS” do 13. svibnja 2027. godine 1
078 ERO-TAXI obrt za autotaksi prijevoz vl. Daliborka Flego do 27. svibnja 2027. godine 1
079 EURO IDEAL j.d.o.o. vl. Viternik David do 21. lipnja 2027. godine 1
080 JOVIČIĆ ALEN, vl. Obrta za autotaksi usluge BRZI TAXI do 11. listopada 2026. godine 2
081 KMET DAVIDE, vl. Obrta za taksi prijevoz GIGI” do 13. lipnja 2027. godine 1
082 FUSION RIDE d.o.o. do 13. srpnja 2027. godine 1
083 ADRIATIC WAY PUTNIČKA AGENCIJA vl. Matea Ljutić do 01. kolovoza 2027. godine 1
084 MINJA, obrt za autotaksi prijevoz, vl. Ivan Vilotić do 09. kolovoza 2027. godine 2
085 MINJA d.o.o. do 26. srpnja 2026. godine 2
086 HOLIDAY COMPANY 274 TAXI J.D.O.O. do 11. listopada 2027. godine 2
087 JAKUS VESNA, vl. Obrta za taksi službu VESNA TAXI do 06. ožujka 2028. godine 1
88 YOVANOVYCH IRYNA-u, vl. obrta za usluge „YC“ do 12. travnja 2028. godine 1
089 TANACKOVIĆ SUZANA, vl. obrta za čišćenje “CONQUEST” do 27. travnja 2028. godine 1
090 JOY&VISION d.o.o. do 27. travnja 2028. godine 1
091 MANDIR IVICA, vl. obrta za autotaksi prijevoz “ADRIATIC TRANSFERS” do 27. travnja 2028. godine 1
092 VERKOVIĆ MARKO, vl. obrta za taksi prijevoz “TAXI RUŽA” 17. svibnja 2028. godine 1
093 ŠTURMAN DENIS, vl. obrta za prijevoz putnika “INDE ROVINJ” 16. svibnja 2028. godine 1
094 NOVAK MARKO TAXI J.D.O.O. 25. svibnja 2028. godine 2
095 3R MAXPRO d.o.o. 26. svibnja 2028. godine 2
096 HETZEL KRISTINA vl. obrta za autotaxi prijevoz TAXI LIBRE 06. lipnja 2028. godine 2
097 SNAGA MORA d.o.o. 20. lipnja 2028. godine 1
098 NAUTILUS GROUP d.o.o. 21. lipnja 2028. godine 1
099 IBRIKS DOMAGOJ vl. obrta za taxi prijevoz TATA TAXI 23. lipnja 2028. godine 1
100 KASALO USLUGE J.D.O.O. 06. srpnja 2028. godine 1
101 GRADIĆ ŽELJKO, Obrt za prijevoz putnika AVANTE 18. srpnja 2028. godine 1
102 ROCKY RIDER j.d.o.o 08.kolovoza 2028.godine 2

AŽURIRANO 31.08.2023.