Accessibility icon

Prometovanje povijesnom jezgrom

Sa ciljem očuvanja kulturno-povijesne cjeline, zaštite stanovnika povijesne jezgre, organiziranja kvalitetnije turističke ponude i povećanju sigurnosti svih sudionika u prometu, Gradsko vijeće grada Rovinja usvojilo je Odluku o uređenju prometa na užem području grada Rovinja (Službeni glasnik 3/08-pročišćeni tekst), temeljem koje je uspostavljen kontrolirani sustav ulaza vozila u pješačku zonu, uvjeti i pravila sigurnosti i organizacije prometa na cestama i drugim javno-prometnim površinama na užem području grada Rovinja – Rovigno., osim na javnim cestama.

Uvođenjem sustava kontrole pristupa vozila pješačkoj zoni nastoji se do maksimuma sačuvati integritet stanovanja i poslovanja uz izraženu kulturnu i turističku namjenu ovog dijela grada. U želji da se cjelokupna aktivnost na ovom lokalitetu nesmetano odvija, akcent organizacije prometa stavljen je na destimuliranje pristupa vozilom pješačkoj zoni, ali ne i na potpunu zabranu. Naime, ulaz, odnosno izlaz iz pješačke zone onemogućen je postavljanjem prometnih barijera (rampi), s kontrolom ulaska i izlaska vozila primjenom kartica u odnosu na kategorije korisnika a sve sukladno navedenoj Odluci.

Fotogalerija