Accessibility icon

Gradski trg

Zavičajni muzej Rovinj

Zanimljiv po svojoj ljepoti i posebnostima. S jedne strane zgrade venecijanskog stila a s druge, zgrade koje nas vraćaju u povijest, u umjetničko arhitektonski krug tršćansko austrijskog stila.

Gradska ura iz sredine XIX st. sa mletačkim lavom, simbolom Serenissime koji se nalazio na kuli gradskih vratiju u blizini palače “Califfi”.

Tu je i relativno nova fontana, izgrađena 1959., u kojoj se kupaju i utažuju žed mnogobrojni gradski golubovi. Sa malog mola redovito, barem ljeti, brodice prevoze mnogobrojne turiste na dva najljepša i najveća rovinjska otoka – Sv Katarinu i Sv. Andriju.

Na Trgu m. Tita, u prekrasnoj baroknoj građevini s kraja XVII. st., nekad vlasništvo obitelji Califfi, smješten je Zavičajni muzej Grada Rovinja.

Zavičajni muzej Rovinj

Sa Gradskog trga dolazimo u, poslije Grisie, najreprezentativniju rovinjsku ulicu. To je svakako Carera – urbanizirana u drugoj polovici XVII. st.

Danas, najfrekventnija ulica sa mnoštvom malih prodajnih prostora interpoliranih u stare ulaze, konobe i volte. U centralnom dijelu ulice nalazi se barokna crkvica Sv. Karla Borromea, danas privatna galerija. Kojih pedesetak metara dalje, na Trgu Campitelli, nalazi se palača Milossa, podignuta u XVIII.st., danas sjedište Zajednice Talijana Grada Rovinja.

Carera izlazi na Trg na lokvi na kojem se nalazi najstarija sakralna građevina u Rovinju – crkvica Presvetog trojstva, a sa kojeg možemo krenuti: prema jednom od mnogobrojnih kupališta južne obale, prema pošti ili Domu zdravlja, prema Puli, Pazinu ili Poreču …

Zavičajni muzej Rovinj