Accessibility icon

Šampion turizma 2019.

Na Danima hrvatskog turizma Gradu Rovinju-Rovigno uručeno je Priznanje za najuspješniju destinaciju odmorišnog turizma.