Accessibility icon

Opći podaci pravne osobe

Naziv JLS: GRAD ROVINJ-ROVIGNO
Adresa: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj-Rovigno
OIB 25677819890
MB 2545918
Šifra djelatnosti 8411 – opće djelatnosti javne uprave
Žiro-račun 2340009-1837400006  Proračun grada Rovinja-Rovigno
IBAN HR93 2340 0091 8374 0000 6
SWIFT CODE: PBZGHR2X
PDV ID HR25677819890
Odgovorna osoba: gradonačelnik, dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.