Accessibility icon

Energetski certifikat

Prije izdavanja uporabne dozvole ukoliko ste vlasnik zgrade dužni ste ishoditi energetski certifikat zgrade. Izrađuju ga ovlaštene osobe za energetsko certificiranje čiji popis možete pronaći ovdje.

Energetski certifikat zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela izdaje se za zgradu, odnosno njezin posebni dio za koju je potrebno koristiti energiju za održavanje unutarnje projektne temperature u skladu s njezinom namjenom, osim za:

  1. zgradu koja se koristi za održavanje vjerskih obreda ili vjerskih aktivnosti
  2. privremenu zgradu čiji je rok uporabe dvije godine ili manje, industrijsko postrojenje, radionicu i nestambenu poljoprivrednu zgradu s malim energetskim potrebama
  3. stambenu zgradu koja se koristi manje od četiri mjeseca godišnje
  4. slobodnostojeću zgradu s ukupnom korisnom površinom manjom od 50 m2.

Nije ga potrebno ishoditi za zgradu koja ima rok uporabe dvije godine i manje, za zgradu namijenjenu održavanju vjerskih obreda, za zgradu ukupne korisne površine manje od 50 m², te industrijske zgrade, radionice i poljoprivredne zgrade s malim energetskim potrebama.

Energetski certifikat vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja.