Accessibility icon

Javne površine

Odlukom o komunalnom redu („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 8b/19 i 2/20) određuju se: uvjeti i način korištenja javnih površina, postupak dodjele javnih površina na korištenje, prava i obveze korisnika javne površine i nadzor.

Za korištenje javne površine plaća se porez koji je utvrđen Odlukom o gradskim porezima („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 12/19 i 9/21).

Javna površina može se dodijeliti na privremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi.

Porez na korištenje javne površine plaća se za javne površine kada se one dodijele na privremeno korištenje za postavu pokretnih objekata i to za:

  1. postavu ugostiteljskih terasa s pratećom opremom (stolovi, stolice, klupe, suncobrani, tende, podloga, vitrine, vaze za cvijeće i slično),
  2. postavu tipskih kioska ili sličnih objekata (do maksimalno 15m2 tlocrtne površine),
  3. postavu naprava za prodaju roba i/ili usluga (štand, klupa, pult, kolica, stalak i sl.),
  4. postavu samostojećih reklamnih panoa (samostojeći panoi do 12m2 i panoi na građevini do 12m2), reklamnih tabli i ormarića, putokaza, reklamnih ograda, totema, i slične opreme,
  5. postavu razne urbane opreme u općoj uporabi (bankomati i sl. automati, javna informativna
    signalizacija i sl.),
  6. postavu privremenih montažnih objekata i opreme (bina, šatora i sl.) za potrebe odvijanja različitih kulturnih, sportskih, glazbenih, turističkih i drugih manifestacija, promocija, snimanja, skupova, prezentacija, sajmova, ulične zabave i glazbe i slično.

Za dodjelu javne površine na korištenje, pravne ili fizičke osobe podnose zahtjev.
Zahtjev se podnosi na službenom obrascu upravnom odjelu nadležnom za poslove komunalnog gospodarstva.

Obrasci zahtjeva za korištenje javne površine:
Zahtjev za korištenje javne površine – ulična zabava
Zahtjev za korištenje javne površine – snimanje
Zahtjev za korištenje javne povrsine – bukeri
Zahtjev za korištenje javne površine – manifestacije i dr.
Zahtjev za korištenje javne površine – terase, štandovi, pultovi
Zahtjev za korištenje javne površine – izlaganje robe

Sve obrasce je moguće popuniti i predati putem sustava eObrasci.

PLAN KORIŠTENJA JAVNIH POVRŠINA

Plan korištenja javnih površina za 2022. godinu
Informacije: 052/633-570 ili javne.povrsine@rovinj-rovigno.hr

IZLAGANJE ROBE

Za izlaganje robe, potrebno je podnijeti Zahtjev za korištenje javne površine – izlaganje robe
Pravilnikom su propisani uvjeti i način izlaganja umjetničkih slika i radova, fotografija, razglednica te izvornih rovinjskih i istarskih suvenira na javnoj površini uz pročelje zgrade.
Nije dozvoljeno izlaganje: odjeće, obuće i dodataka (torbe, galanterija i sl.), prehrambenih proizvoda, rekvizita za plažu, školjka, plastičnih predmeta, masovnih proizvoda i slične trgovačke robe.