Accessibility icon

HUPG

Hrvatska udruga povijesnih gradova (HUPG) osnovana je 2011. godine na temelju modela Europske udruge povijesnih gradova i regija (EAHTR).

EAHTR je udruženje mreža nacionalnih udruga povijesnih gradova osnovano 1999. godine u Strasbourg-u na konferenciji organiziranoj od strane Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Europe, s ciljem promicanja interesa gradova s bogatim kulturno-povijesnim naslijeđem. Udruga se u međuvremenu preimenovala u „Heritage Europe“ (www.historic-towns.org).

Članovi Hrvatske udruge povijesnih gradova jesu: Dubrovnik, Ilok, Karlovac, Kaštela, Korčula, Mali Lošinj, Nin, Klis, Novigrad (Dalmacija), Pag, Pula, Rovinj, Sisak, Solin, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar i Zadar.
Potreba organiziranja hrvatskih povijesnih gradova u jednu zasebnu udrugu, proizlazi iz njihovih zajedničkih problematika uravnoteženja razvoja sa očuvanjem kulturne i povijesne baštine.

Povijesni gradovi imaju svoje specifične potrebe kao što su: očuvanje kulturne i prirodne baštine, tradicijske kulture, problem zadovoljenja potreba stanovnika povijesnih gradova i odnosa građana prema kulturnoj baštini, prepoznavanje važnosti i vrijednosti hrvatskog kulturnog naslijeđa te način upravljanja i korištenja istog.
Smatramo da je upravo HUPG prava platforma za jedinstveni nastup i promociju specifičnih interesa i potreba hrvatskih povijesnih gradova i njihovih građana kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu.

Dugoročni cilj udruge je zajedničko rješavanje problema na sustavan način, a kroz razmjene gledišta i iskustava među stručnjacima koji se bave kulturnim nasljeđem, predstavnicima jedinice lokalne samouprave, znanstvenicima i turističkim djelatnicima.

HUPG organizira konferencije, radionice i kulturne manifestacije, sudjeluje na europskim projektima, surađuje sa sveučilištima, radnim grupama te sudjeluje u pripremi zajedničkih publikacija.

Članovi HUPG-a mogu biti gradovi ili dijelovi grada koji imaju prepoznatljivu povijesnu jezgru s iznimnim arhitektonskim naslijeđem, kvalitetom i karakteristikama koji se sustavno održavaju.

Sjedište Udruge nalazi se u Dubrovniku. Predsjednik udruge HUPG od travnja 2011. do svibnja 2016. bio je gradonačelnik Grada Dubrovnika dr. Andro Vlahušić, kada je  izabran novi predsjednik Udruge, načelnik Općine Klis g. Jakov Vetma.

Zaštita baštine – zakonske odredbe:

Zakoni:

Pravilnici:

  • Pravilnik o uvjetima za fizičke i pravne osobe radi dobivanja dopuštenja za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 74/03,NN 44/10)
  • Pravilnik o upisniku koncesija na kulturnom dobru (NN77/15)
  • Pravilnik o dokumentaciji za izdavanje prethodnog odobrenja za radove na kulturnom dobru (NN 134/15)