Accessibility icon

Gospodarstvo

FINANCIJSKI REZULTATI GOSPODARSTVA ROVINJA

 

OSNOVNI FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA ROVINJU (u kunama)

Naziv – svi 2017
Broj poduzetnika 869
Broj dobitaša 468
Broj gubitaša 401
Broj zaposlenih 5.029
Ukupni prihodi 4.393.503
Ukupni rashodi 4.212.506
Dobit prije oporezivanja 374.488
Gubitak prije oporezivanja 193.491
Porez na dobit -7.934
Dobit razdoblja 315.479
Gubitak razdoblja 126.547
Prosječne mjesečne plaće po zaposlenom 6.738

Izvor: FINA – osnovni financijski rezultati poduzetnika prema veličini za 2017. godinu.

Napomena:
Odsjek za gospodarstvo i europske fondove u svojim analizama i prikazima o stanju gospodarstva u Gradu Rovinj-Rovigno koristi informacije dobivene od FINA-e. Poduzeća su dužna predati svoja izvješća za prethodnu godinu do kraja mjeseca lipnja tekuće godine. Ostali podaci dobiveni su od Ministarstva gospodarstva, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore te tjednika Leader press, nakon što ove institucije revidiraju ekonomske podatke i pokazatelje za prethodnu godinu.

INFORMACIJA O GOSPODARSKIM KRETANJIMA U 2017. GODINI