Accessibility icon

E-dozvola

E-dozvole su informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje – eDozvola. Sustav je implementiran na razini Republike Hrvatske i primjenjuje se u svim županijama, velikim gradovima i gradovima sjedištima županija koji obavljaju poslove izdavanja akata za gradnju. Osnovni cilj centraliziranog sustava je podizanje razine kvalitete usluga vođenja upravnih i neupravnih postupaka kroz jednostavnu i brzu informatizaciju i automatizaciju procedure. Sustav vam, kao podnositelju zahtjeva, u bilo kojem trenutku omogućuje uvid u vlastiti predmet i njegov trenutni status.

Kako bi se olakšala procedura podnošenja zahtjeva na internetskim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja dostupni su i svi službeni obrasci za podnošenje zahtjeva, podaci o nadležnim uredima za izdavanje dozvole, javnopravnim tijelima, ovlaštenim projektantima i trenutno važećim građevnim propisima.