Accessibility icon

Limski kanal

Limski kanal nalazi se na zapadnoj obali Istre, te predstavlja prvorazrednu prirodnu pojavu od velike znanstvene i estetske vrijednosti. To je školski primjer potopljene kanjonske doline u kršu. Stvoren je u jurskim vapnencima, s dužinom cca 10km.

Visina kanjonskih strana dostiže visinu do 150 m n/v. Položaj je u smjeru istok-zapad, dok su njegovi obronci položeni u smjeru sjever-jug. Limski kanal nalazi se na granici mediteranske i submediteranske zone, te predstavlja primjer za utjecaj ekspozicija na razvitak vegetacije. Sjeverni obronci kanala imaju južnu ekspoziciju, koja uvjetuje razvitak vazdazelene makije hrasta crnike (As. Orno-quercetum ilicis H-ić 1958), dok su južni obronci kanala izloženi sjevernoj ekspoziciji, koa uvjetuje pojavu submediteranske listopadne vegetacije hrasta medunca i bijelog graba (Querco-carpinetum orientalis croaticum H-ić 1971).

Južna ekspozicija ima direktan upad sunčanih zraka, koje onda uvjetuju brzo zagrijavanje i brzo isparavanje i sušenje tla. Na takvim prostorima teško će opstati mezofilne biljke. Koso padanje zraka na sjevernoj ekspoziciji, te zaklonjenost samih obronaka, uvjetuje slabije zagrijavanje, manje isparavanje, bolje održavanje tla, a u zraku ima više vlage. Zato na sjevernim ekspozicijama teško opstaju termofilne biljke.

Kako zastupljenost životnih oblika nekog područja jasno odražava klimatske prilike istg, utjecaj ekspozicije, kao mikroklimatskog elementa, istražio je za područja Limskog kanala Ilijanić 1970. Na istočnom dijelu kanala južne ekspozicije zabilježena je primorska pasja loćika (thelygonum cynocrambe L.) Ovaj lokalitet predstavlja najsjevernije nalazište u Hrvatskoj, ali također i najsjeverniju granicu areala ove biljke uopće.

Osim toga, tu nalazimo i zelenu Istarsku Šmriku ( Juniperus Oxycedrus “Rufescens Viriois”). Radi velike prirodne i estetske vrijednosti, Limski kanal proglašen je zaštićenim krajolikom, plodova zelene boje.