Accessibility icon

Nerazvrstane ceste

Provodeći nadzor sukladno odredbama Odluke o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik br. 9/14)komunalni redari posebno nadziru:

  • izvođenje radova redovitog i izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta te kontrolu i nadzor nad izvođenjem tih radova,
  • zaštitu nerazvrstanih cesta i poduzimanje i provođenje mjera za njihovu zaštitu,
  • rad zimske službe,
  • poduzimanje radova ili radnji na nerazvrstanoj cesti bez prethodnog pisanog odobrenja ili poduzimanje radova ili radnji suprotno izdanim uvjetima,
  • obavljanje izvanrednog prijevoza bez dozvole ili suprotno uvjetima iz dozvole,
  • prekopavanje nerazvrstane ceste te dovođenje nerazvrstane ceste u prvobitno stanje po  završenim radovima.