Accessibility icon

Organiziranje akcije prikupljanja otpada

Sukladno odredbama čl. 115. Zakona o gospodarenju otpadom pravna i fizička osoba – obrtnik može, u suradnji s osobom koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom ili je upisana u Evidenciju kao sakupljač otpad ili kao oporabitelj bez dozvole ili kao trgovac koji je ovlašten preuzeti otpad u posjed, organizirati akciju prikupljanja određenog otpada u svrhu provedbe sportskog, edukativnog, ekološkog ili humanitarnog sadržaja.

Prije početka akcije potrebno je obavijestiti nadležni Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju grada Rovinja-Rovigno.

Osoba koja organizira akciju obvezna je u roku od osam dana od završetka akcije dostaviti Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo i izgradnju grada Rovinja-Rovigno izvješće o provedenoj akciji koje sadrži sljedeće podatke: vrijeme trajanja akcije, vrste i količine otpada koje su prikupljene, osobe kojima je otpad predan na daljnje gospodarenje.

Izvješće se predaje u elektroničkom obliku na priloženom OBRASCU i dostavlja se na adresu: pisarnica@rovinj-rovigno.hr