Accessibility icon

Pomoć u podmirenju troškova stanovanja

Troškovi stanovanja u smislu Zakona o socijalnoj skrbi, odnose se na najamninu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju i druge troškove stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Pravo na naknadu za troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade.

Pomoć u podmirenju troškova stanovanja odobrava se do polovice iznosa zajamčene minimalne naknade priznate samcu, odnosno kućanstvu utvrđene prema Rješenju Centra za socijalnu skrb. Ovo pravo može se odobriti i do punog iznosa zajamčene minimalne naknade, ako se po ocjeni Centra samo na taj način može izbjeći odvajanje djece od roditelja.

Obrasci: