Accessibility icon

Osnovno školstvo

Grad osigurava osnovnim  školama sredstva za dodatne standarde, koji obuhvaćaju financiranje produženog boravaka djece za što je angažirano 9 osoba od toga 4 u OŠ J. Dobrile, 3 u OŠ V. Nazora i 2 u TOŠ B. Benussija. Financiraju se i stručni suradnici (psiholozi, logoped) kao i dijelom nastava tjelesne zdravstvene kulture.

Lista škola sa kontaktima: