Accessibility icon

Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove

Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove obavlja sljedeće poslove:

 • predlaganje i izrada elaborata i razvojnih programa,
 • praćenje gospodarskih kretanja na području grada te izrada posebnih analiza iz tog područja,
 • ispitivanje interesa i vrsta poduzetničkih aktivnosti i predlaganje osiguranja inicijalnih sredstava za razvoj poduzetništva, te pomoć poduzetnicima za realizaciju pojedinih programa
 • praćenje rada i razvoj poduzetničkog inkubatora,
 • objedinjeno provođenje postupaka javne nabave za potrebe Grada Rovinja-Rovigno, odnosno gradskih upravnih tijela,
 • predlaganje mjera za unapređenje turističke ponude i mjera za uspješnu pripremu sezone,
 • realizacija poljoprivrednih programa i poticanje razvoja agrara,
 • izdavanje suglasnosti za priključak na vodovodnu mrežu za potrebe poljoprivrede,
 • praćenje međunarodnih natječaja i priprema dokumentacije za prijave na pretpristupne fondove EU, provođenje projekata financiranih od strane EU,
 • praćenje i provođenje propisa iz oblasti ugostiteljstva, trgovine i zaštite od buke,
 • obavljanje drugih srodnih poslova iz ove oblasti i poslova koji su upravnom odjelu stavljeni u nadležnost zakonom, podzakonskim aktima te odlukama gradonačelnika li gradskog vijeća
Rbr. Ime i prezime Naziv radnog mjesta Telefonski broj E-mail
1 Martina Čekić Hek Pročelnica 805-226 martina.cekic.hek@rovinj-rovigno.hr
2 Robert Lešić Savjetnik za gospodarstvo i europske fondove 805-216 robert.lesic@rovinj-rovigno.hr
3 Ana Karlaš Viša stručna suradnica za gospodarstvo i europske fondove 805-263 ana.karlas@rovinj-rovigno.hr