Accessibility icon

Pomoći roditeljima

Podmirenje troškova prijevoza

Pravo na podmirenje troškova prijevoza ostvaruju redovni učenici srednjih škola, ako ispunjavaju jedan od ovih posebnih uvjeta:

  • da pohađaju srednju školu u Rovinju i za to koriste javni prijevoz ili
  • da pohađaju srednju školu izvan Rovinja (na području Istarske županije) pod uvjetom da istovrsna srednja škola ne postoji u Rovinju.

Subvenciju prijevoza u 50 % iznosu cijene mjesečne vozne karte, odnosno cijene prijevoza ostvaruju svi učenici koji za prijevoz od mjesta stanovanja do škole koriste javni prijevoz.

Ukoliko se iz drugih izvora financiranja (državni ili županijski proračun) osiguravaju novčana sredstva za podmirenje prijevoza učenika u 50% ili većem iznosu, iz sredstava proračuna grada Rovinja-Rovigno može se isplatiti razlika do pune cijene prijevoza uz uvjet da su sredstva planirana Proračunom.

Odluku o istome donosi za svaku školsku godinu izvršno tijelo.

Podmirenje troškova prehrane djeteta u osnovnoj školi

Pravo na podmirenje punog iznosa troškova prehrane (marenda, odnosno marenda i ručak za djecu uključenu u program dnevnog boravka u školi) organizirane u školskoj kuhinji  ostvaruje korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Pravo na subvenciju 50% troškova prehrane mogu ostvariti roditelji za djecu-učenike osnovnih škola na području grada Rovinja ako je kod tih roditelja ostvaren uvjet prihoda poseban uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi.