Accessibility icon

Pomoći roditeljima

Prehrana

Pravo na podmirenje punog iznosa troškova prehrane (marenda, odnosno, marenda i ručak za djecu uključenu u program dnevnog boravka u školi) organizirane u školskoj kuhinji ostvaruje korisnik iz obitelji koja ispunjava socijalni uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Pravo na subvenciju 50% troškova prehrane mogu ostvariti roditelji-skrbnici za djecu – učenike osnovnih škola na području grada Rovinja ako je kod tih roditelja-skrbnika ostvaren uvjet prihoda poseban uvjet iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Ostvarena prava vrijede za razdoblje tekuće školske godine.

 

Obveze roditelja tijekom školske godine:

U svrhu nadzora i kontrole namjenskog korištenja financijskih sredstava, roditelj (odnosno zakonski skrbnik, posvojitelj ili udomitelj) dužan je Osnovnoj školi dostaviti dvije potpisane Potvrde roditelja (na kraju prvog i na kraju drugog polugodišta) kojom potvrđuje da je njegovo dijete pravovremeno konzumiralo školsku prehranu u svim predviđenim obrocima tijekom svih radnih dana u datom polugodištu, a tijekom kojih je pohađalo nastavu;

Obitelji koje ostvaruju pravo na 100 % – tnu subvenciju prehrane djece u školama temeljem Rješenja Centra za socijalnu skrb obraćaju se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Rovinja-Rovigno.