Accessibility icon

UPU gospodarska zone Turnina u Rovinju-Rovigno

Na temelju članka 82. stavak 1.  Zakona o prostornom uređenju i gradnji (˝Narodne novine˝ broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)Upravni odjel za prostorno planiranje,zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno daje:

OBAVIJEST O IZRADI PROSTORNOG PLANA

Temeljem Odluke o izradi UPU gospodarske zone Turnina u Rovinju-Rovigno (˝Službeni glasnik Grada Rovinj-Rovigno˝ br. 8/2013), započeta je izrada:

UPU GOSPODARSKE ZONE TURNINA U ROVINJU-ROVIGNO

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja mogu se dobiti u Gradu Rovinju-Rovigno, Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša, Trg Matteotti 2/IV, Rovinj-Rovigno ili na telefon 052/805-250.