Accessibility icon

Gradska uprava i organizacija

Organizacijska shema 

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu poslova ureda i upravnih tijela Grada Rovinja-Rovigno rad gradske uprave organiziran je po sljedećim uredima i službama:

  1. Ured Gradskog vijeća i gradonačelnika
  2. Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda
  3. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata
  4. Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove
  5. Upravni odjel za društvene djelatnosti
  6. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju
  7. Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove

Opći podaci pravne osobe

Naziv JLS: GRAD ROVINJ-ROVIGNO
adresa: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj
OIB 25677819890
MB 2545918
šifra djelatnosti 8411 – opće djelatnosti javne uprave
žiro-račun 2340009-1837400006  Proračun Grada Rovinja-Rovigno
IBAN HR93 2340 0091 8374 0000 6
SWIFT CODE: PBZGHR2X
PDV ID HR25677819890
odgovorna osoba: Gradonačelnik, dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec.

 

Stranke se primaju:
Ponedjeljkom i petkom:
8.30-11.30 i 12.00-14.00
Srijedom i četvrtkom:
8.30 – 11.30
Utorkom se stranke ne primaju.

U razdoblju od 15.6. do 15.9.
stranke se primaju:

Ponedjeljkom i petkom:
8.00-10.30 i 11.00-14.00
Srijedom i četvrtkom:
8.00 – 10.30
Utorkom se stranke ne primaju.

Gradska uprava Grada Rovinja-Rovigno – centrala 805 200
Ured Gradskog vijeća – 811 444, 805 206, fax 830 343

 

Ured Gradskog vijeća i Gradonačelnika

Pročelnica
Maria Črnac Rocco, tel: 052/805 230, fax: 052/830 343


Upravni odjel za društvene djelatnosti

Pročelnica
Edita Sošić Blažević, tel: 052/805 234, fax: 052/811 017


Upravni odjel za financije, proračun i naplatu prihoda

Pročelnica
Iva Vuljan Apollonio, tel: 052/805-270, fax: 052/805-227


Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata

Pročelnik
Ivan Begić, tel: 052/805-217, fax: 052/811-074


Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i izgradnju

Pročelnica
Tanja Mišeta, tel: 052/805-214, fax: 052/811-074


Upravni odjel za upravljanje imovinom i geodetske poslove

Pročelnica
Mirjana Bratulić, tel: 052/805-259, fax: 052/805-224


Upravni odjel za gospodarstvo, javnu nabavu i europske fondove

Pročelnica
Martina Čekić Hek, tel: 052/805-226, fax: 052/805-224