Accessibility icon

Planovi na snazi

Prostorni plan uređenja Grada Rovinj-Rovigno


Generalni urbanistički plan Grada Rovinj-Rovigno


Kulturno-povijesna cjelina Grada Rovinja-Rovigno


DPU područja Sv. Vid-San Vein i Valbruna


Detaljni plan uređenja Valsavie u Rovinj-Rovigno


Detaljni plan uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinj-Rovigno


Detaljni plan uređenja turističke zone Monte Mulini u Rovinj-Rovigno


Detaljni plan uređenja sportsko-rekreativne zone Valbruna u Rovinju-Rovigno


Urbanistički plan uređenja naselja Rovinjsko Selo


Detaljni plan uređenja gospodarske zone Štanga


Detaljni plan uređenja zone hotel Rovinj u Rovinj-Rovigno

Detaljni plan uređenja zone hotela Rovinj u Rovinj-Rovigno
Službeni glasnik broj 4/08 


Detaljni plan uređenja sportsko-rekreativne zone Monvi-Cuvi u Rovinj-Rovigno


Urbanistički plan uređenja turističke zone Monsena – Valdaliso u Rovinj-Rovigno


Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Gripole – Spine u Rovinj-Rovigno


Urbanistički plan uređenja turističke zone Valalta u Rovinj-Rovigno


Detaljni plan uređenja naselja Salteria u Rovinju


Detaljni plan uređenja Južne luke Sv. Katarina u Rovinj-Rovigno