Accessibility icon

Izjave o pristupačnosti

Grad Rovinj-Rovigno nastoji svoje internetske stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u nacionalno zakonodavstvo prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Grada Rovinja-Rovigno, a koja se nalazi na adresi https://www.rovinj-rovigno.hr.

Stupanj usklađenosti

Mrežna sjedište  https://www.rovinj-rovigno.hr djelomično je usklađeno sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj:

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog nerazmjernog opterećenja koje bi prilagodba mrežne stranice prouzročila u smislu članka 8. Zakona:

  • pojedine slike ne sadrže alt atribute
  • pojedine poveznice nemaju prikladne opise i ne pružaju konkretne informacije o sadržaju na koji vode
  • pojedini dokumenti su objavljeni u obliku koji nije čitljiv čitaču ekrana

Podizanje razine pristupačnosti

S obzirom da postojeći sustav nije moguće nadograditi u mjeri kojom bi navedeni nedostaci bili ispravljeni, Grad Rovinj-Rovigno će pristupiti izradi novog mrežnog sjedišta https://www.rovinj-rovigno.hr čim za to budu osigurani neophodni uvjeti, a sve u skladu s preporukama za unaprjeđenje pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nerazmjerno opterećenje

Za sve navedene neusklađenosti pod točkama 1 do 3 Grad Rovinj-Rovigno se privremeno poziva na iznimku zbog nerazmjernog opterećenja u smislu članka 8. Zakona

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Grada Rovinja-Rovigno sa Zakonom, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica te u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena dana 13. rujna 2021., prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti rezultat je samoprocjene Grada Rovinj-Rovigno.

Izjava je zadnji put preispitana 13. rujna 2021. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Ukoliko vam je potrebna pomoć u bilo kojem dijelu naše mrežne stranice https://www.rovinj-rovigno.hr ili želite prijaviti problem s pristupačnošću, možete nas kontaktirati putem elektroničke pošte na e-mail adresu cristina.golojka@rovinj-rovigno.hr .

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

Izjava o pristupačnosti