Accessibility icon

Prijava bespravne gradnje

Ukoliko sumnjate da je neka građevina izgrađena protivno zakonskih odredbi odnosno bez valjane dozvole za gradnju ili bez potvrđenog glavnog projekta, da je izgrađen veći broj etaža od dozvoljenog ili smještaj građevine na manjoj udaljenosti od druge građevine ili granice građevne čestice od najmanje udaljenosti dozvoljene dokumentom prostornog uređenja, neograđeno gradilište i druge nepravilnosti to možete prijaviti građevinskoj inspekciji Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.