Accessibility icon

Stalna radna tijela

Sastav radnih tijela Gradskoga vijeća

Mandatno razdoblje 2021. -2025.

 

1.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

Emil Nimčević, predsjednik
Milan Košara, zamjenik predsjednika
Marčelo Mohorović, član

Mateo Šturman, član

Ivan Ban, član

2.

Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održivi razvoj

Robert Mavrić, predsjednik
Maria Blažina, zamjenica predsjednika
Marčelo Mohorović, član
Paolo Paliaga, član
Ivica Pavić, član

3.

Odbor za proračun, financije i gradsku imovinu

Tea Batel, predsjednica
Maria Blažina, zamjenica predsjednice
Valerio Drandić, član
Iva Matić, član
Petar Radetić, član
4.

Odbor za obrazovanje, predškolstvo, školstvo i kulturu

Tea Batel, predsjednica
Goran Subotić, zamjenik predsjednice
Patrizia Malusa, član
Marino Budicin, član
Nevenka Degobis, član

5.

Odbor za gospodarstvo, turizam i ugostiteljstvo

Zoran Bešenić, predsjednik
Stanislav Briškoski, zamjenik predsjednika
Emil Radovan, član
Ivan Rabar, član
Marija Palaziol, član
6.

Odbor za komunalno gospodarstvo i promet

Marčelo Mohorović, predsjednik
Robert Mavrić, zamjenik predsjednika
Milan Košara, član
Milan Mihovilović, član
Eda Kalčić, član
7.

Odbor za sport, zdravstvo i socijalnu skrb

Predrag Mamontov, predsjednik
Nijaz Burgić, zamjenik predsjednika
Valentina Orbanić, član
Alen Jašarević, član
Stjepan Stapar, član
8. Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu
Goran Subotić, predsjednik
Emil Radovan, zamjenik predsjednika
Edina Sofić Sošić, član
Abedin Ramadani, član
Zoran Bešenić, član

 

9.

Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice

Patrizia Malusa, predsjednica
Nives Giuricin, zamjenica predsjednice
Silvano Zilli, član
Paolo Paliaga, član
Tea Batel, član
10. Odbor za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada
Petar Radetić, predsjednik

Robert Mavrić, zamjenik predsjednika

Emil Nimčević, član
David Pinezić, član
Anton Žarić, član

 

11.

Odbor za izbor i imenovanje

Predrag Mamontov, predsjednik
Goran Subotić, zamjenik predsjednika
Vladimir Herak, član
Patrizia Malusa, član
Tea Batel, član  

 

12.

Odbor za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku

Tomislav Sošić, predsjednik
Marino Budicin, zamjenik predsjednika
Nives Giuricin, član
Robert Mavrić, član
Ivica Pavić, član  

 

13. Odbor za predstavke i pritužbe
Milan Košara, predsjednik
Benjamin Čolić, zamjenik predsjednika
Edina Softić Sošić, član

Denis Brajnović, član

Fabio Pastrovicchio, član  

 

14. Mandatno povjerenstvo

Maria Blažina, predsjednica

Marčelo Mohorović, zamjenik predsjednice
Patrizia Malusà