Accessibility icon

Stalna radna tijela

Sastav radnih tijela Gradskoga vijeća za mandatno razdoblje 2017.-2021.

Odbor za Statut, Poslovnik i propise:
1. Mateo Šturman, predsjednik
2. Dubravko Zeljko, zamjenik predsjednika
3. Nijaz Burgić, član
4. Marčelo Mohorović, član
5. Tiziana Zovich Stanić, članica

Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održivi razvoj:
1. Robert Mavrić, predsjednik
2. Maria Blažina, zamjenica predsjednika
3. Marčelo Mohorović, član
4. Paolo Paliaga, član
5. Snježana Štefanić Hoeffel, članica

Odbor za proračun, financije i gradsku imovinu:
1. Elida Knežević, predsjednica
2. Petar Radetić, zamjenik predsjednice
3. Valerio Drandić, član
4. Eduard Jakupi, član
5. Sanjin Filipić, član

Odbor za obrazovanje, predškolstvo, školstvo i kulturu:
1. Marinko Rade, predsjednik
2. Zdenka Poropat, zamjenica predsjednika
3. Marinela Bašić, članica
4. Tiziana Zovich Stanić, članica
5. Goran Subotić, član

Odbor za gospodarstvo, turizam i ugostiteljstvo:
1. Elida Knežević, predsjednica
2. Eda Kalčić, zamjenica predsjednice
3. Emil Nimčević, član
4. Stanislav Briškovski, član
5. Elvis Dobravac, član

Odbor za komunalno gospodarstvo i promet:
1. Robert Mavrić, predsjednik
2. Sergio Rabar, zamjenik predsjednika
3. Ozren Knežević, član
4. Milan Mihovilović, član
5. Klaudio Poropat, član

Odbor za sport, zdravstvo i socijalnu skrb:
1. Nijaz Burgić, predsjednik
2. Emil Nimčević, zamjenik predsjednika
3. David Modrušan, član
4. Predrag Mamontov, član
5. Alen Jašarević, član

Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu:
1. Suad Salkić, predsjednik
2. David Modrušan, zamjenik predsjednika
3. Emil Radovan, član
4. Edi Mendica, član
5. Franko Udovičić, član

Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice:
1. David Modrušan, predsjednik
2. Nives Giuricin, zamjenica predsjednika
3. Silvano Zilli, član
4. Valerio Drandić, član
5. Paolo Paliaga, član

Odbor za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada:
1. Denis Brajnović, predsjednik
2. Jadranka Andrijević, zamjenica predsjednika
3. Marčelo Mohorović, član
4. Emil Radovan, član
5. Josip Kniha, član

Odbor za izbor i imenovanje:
1. Marinko Rade, predsjednik
2. Predrag Mamontov, zamjenik predsjednika
3. Emil Nimčević, član
4. Klaudio Poropat, član
5. Petar Radetić, član

Odbor za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku:
1. Andrea Malusà, predsjednik
2. Nicolo Sponza, zamjenik predsjednika
3. Riccardo Bosazzi, član
4. Valerio Drandić, član
5. Robert Mavrić, član

Odbor za predstavke i pritužbe:
1. Zoran Bešenić, predsjednik
2. Abedin Ramadani, zamjenik predsjednika
3. Eda Kalčić, članica
4. Jadranka Andrijević, članica
5. Snježana Štefanić Hoefel, članica

Mandatno povjerenstvo:
1. Elida Knežević, predsjednica
2. Jadranka Andrijević, zamjenica predsjednice
3. Sergio Rabar, član

Odluka o osnivanju i ustrojstvu stalnih radnih tijela GV