Accessibility icon

Stalna radna tijela

Sastav radnih tijela Gradskoga vijeća

Mandatno razdoblje 2021. -2025.

 

 

Odbor za Statut, Poslovnik i propise

 1. Emil Nimčević, predsjednik
 2. Milan Košara, zamjenik predsjednika
 3. Marčelo Mohorović, član
 4. Mateo Šturman, član
 5. Ivan Ban, član

 

Komisija za pitanja i zaštitu prava autohtone talijanske nacionalne zajednice

 1. Patrizia Malusà, predsjednik
 2. Nives Giuricin, zamjenica predsjednika
 3. Silvano Zilli, član
 4. Paolo Paliaga, član
 5. Tea Batel, član

 

Odbor za proračun, financije i gradsku imovinu

 1. Tea Batel, predsjednica
 2. Maria Blažina, zamjenik predsjednika
 3. Valerio Drandić, član
 4. Iva Živolić, član
 5. Petar Radetić, član

 

Odbor za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i održivi razvoj

 1. Robert Mavrić, predsjednik
 2. Maria Blažina, zamjenica predsjednika
 3. Paolo Paliaga, član
 4. Marčelo Mohorović, član
 5. Maria Ćurčić, član

Odbor za obrazovanje, predškolstvo, školstvo i kulturu

 1. Marinko Rade, predsjednik
 2. Goran Subotić, zamjenik predsjednika
 3. Patrizia Malusà, član
 4. Marino Budicin, član
 5. Nevenka Degobbis, član

 

Odbor za gospodarstvo, turizam i ugostiteljstvo

 1. Klaudio Poropat, predsjednik
 2. Stanislav Briškovski, zamjenik predsjednika
 3. Emil Radovan, član
 4. Ivan Rabar, član
 5. Marija Palaziol, član

Odbor za komunalno gospodarstvo i promet

 1. Marčelo Mohorović, predsjednik
 2. Robert Mavrić, zamjenik predsjednika
 3. Milan Košara, član
 4. Milan Mihovilović, član
 5. Eda Kalčić, član

 

Odbor za vatrogastvo i civilnu zaštitu

 1. Klaudio Poropat, predsjednik
 2. Emil Radovan, zamjenik predsjednika
 3. Edi Mendica, član
 4. Abedin Ramadani, član
 5. Zoran Bešenić, član

 

Odbor za dodjelu nagrade, počasti i priznanja Grada

 1. Nijaz Burgić, predsjednik
 2. Robert Mavrić, zamjenik predsjednika
 3. Emil Nimčević, član
 4. David Pinezić, član
 5. Gordan Jurić, član

Odbor za sport, zdravstvo i socijalnu skrb

 1. Predrag Mamontov, predsjednik
 2. Nijaz Burgić, zamjenik predsjednika
 3. Valentina Orbanić, član
 4. Alen Jašarević, član
 5. Stjepan Stapar, član

 

Odbor za predstavke i pritužbe

 1. Gordan Jurić, predsjednik
 2. Benjamin Čolić, zamjenik predsjednika
 3. Edina Softić Sošić, član
 4. Denis Brajnović, član
 5. Fabio Pastrovicchio, član

 

Odbor za imenovanje ulica, trgova i toponomastiku

 1. Tomislav Sošić, predsjednik
 2. Marino Budicin, zamjenik predsjednika
 3. Nives Giuricin, član
 4. Robert Mavrić, član
 5. Ivica Pavić, član