Accessibility icon

Građenje

Provodeći nadzor sukladno odredbama Zakona o građevinskoj inspekciji (NN br. 153/13), Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (NN br. 112/1734/1836/1998/1931/20) i Odluke o razdoblju u kojem se ne mogu izvoditi građevinski radovi  („Službeni glasnik“ grada Rovinj-Rovigno br. 13/19)u provedbi nadzora komunalni redar ima pravo i obvezu u skladu s odredbama propisa, strankama narediti poduzimanje sljedećih mjera:

 • uklanjanje ruševine zgrade,
 • otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade koja nisu nosiva konstrukcija,
 • uklanjanje građevine,
 • usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje,
 • uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje,
 • privremenu obustavu izvođenja radova,
 • dovršenje vanjskog izgleda zgrade,
 • izlaganje energetskog certifikata,
 • zabranu radova u razdoblju i kojemu se ne mogu izvoditi građevinski radovi (15. lipnja – 31. kolovoza).

U okviru svoje nadležnosti na temelju propisa kojima je uređeno građenje i drugih propisa, vezanih uz područje građenja, komunalni redar ovlašten je:

 • ući na građevnu česticu, odnosno pripadajuće zemljište zgrade ili druge građevine, gradilište i druga zemljišta, bez obzira na njihovu namjenu te ih pregledati,
 • utvrditi identitet osoba i od njih uzimati izjave,
 • izvršiti uvid u dokumentaciju,
 • obaviti pregled,
 • prikupljati dokaze te obaviti i druge radnje u svrhu provedbe nadzora.

Novčane kazne za bespravnu gradnju propisane su naputkom nadležnog Ministra, za fizičke osobe iznose od 3.000,00 kn do 100.000,00 kn, dok za pravne od 10.000,00 kn do 300.000,00 kn, sve zavisno o kategoriji bespravnog objekta.