Accessibility icon

Zakonske odredbe

Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« br.79/07, 113/08 i 43/09) i državnom Programu mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (artropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javno-zdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ br. 128/11), Grad Rovinj-Rovigno donio je za tekuću godinu potrebne akte;

  • Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti – dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija na području grada Rovinja-Rovigno
  • Provedbeni plan obvezatne preventivne deratizacije i dezinfekcije

Provedbenim planom utvrđuju se izvršitelji obvezatne preventivne deratizacije, službeni dokumenti i izvješća, standardi i način primjene antikoagulantnih meka, larvicidnih i adulticidnih postupaka protiv komaraca te prostorni raspored i rokovi obavljanja poslova propisanih u Programu mjera.
U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, provode se redovite akcije dezinsekcije, kako bi se smanjio broj komaraca, i deratizacije, koje se obavljaju i izvanredno temeljem dojava građana.
Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti ostvaruje se obveznim mjerama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje mogu biti:

  • opće mjere,
  • posebne mjere,
  • sigurnosne mjere (protuepidemijske),
  • ostale mjere.

Djelatnici Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije provode DDD mjere na području Grada Rovinja – Rovigno prema dojavama građana, kao i po nalozima komunalnih redara.
Građani se mogu obratiti Zavodu za javno zdravstvo ili komunalnom redarstvu u slučaju većih pojavnosti komaraca ili štetnih glodavaca kako bi se poduzele potrebne mjere zaštite.

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije
Pula, Nazorova 23
Služba za epidemiologiju – Odjel za DDD
tel.052 529-033, fax.052 222-151
e-mail: ddd@zzjziz.hr web: www.zzjziz.hr