Accessibility icon

Opći podaci pravne osobe

Naziv JLS: GRAD ROVINJ-ROVIGNO
adresa: Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj
OIB 25677819890
MB 2545918
šifra djelatnosti 8411 – opće djelatnosti javne uprave
žiro-račun 2340009-1837400006  Proračun grada Rovinja-Rovigno
IBAN HR93 2340 0091 8374 0000 6
SWIFT CODE: PBZGHR2X
PDV ID HR25677819890
odgovorna osoba: gradonačelnik, Marko Paliaga