Accessibility icon

Jednokratne novčane pomoći

Jednokratna pomoć može se odobriti samcu ili obitelji, koji zbog trenutačnih okolnosti (npr. rođenja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarnih nepogoda ili sl.) prema ocjeni Komisije za socijalnu skrb Grada, nisu u mogućnosti djelomično ili u cijelosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Jednokratna novčana pomoć odobrava se u pravilu u novcu, a izuzetno, kada postoji vjerojatnost da se novčanim oblikom pomoći ne bi ostvarila njena svrha, temeljem mišljenja Komisije za socijalnu skrb, jednokratna novčana pomoć može biti zamijenjena ekvivalentnom vrijednošću u stvarima ili uslugama.

Jednokratna novčana pomoć može se odobriti  u najvišem iznosu do 1.500,00 kn, o čemu zaključak donosi Komisija za socijalnu skrb grada Rovinja.

Obrasci: